Självdiagnosfunktionen

Om det tänds en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion har aktiverats.
De sista två siffrorna (som visas som här) varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas bli av med problemet ens efter att du provat följande motåtgärder ett par gånger, kan det hända att kameran behöver repareras.
Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
C:32:
  • Det har blivit fel på kamerans hårdvara. Stäng av kameran och slå på den igen.

C:13:
  • Kameran kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på kameran igen, eller att ta ut och sätta i minneskortet ett par gånger.

  • Det har uppstått ett formateringsfel i internminnet eller ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera om internminnet eller minneskortet. [Mer information]

  • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Det har blivit fel på kameran. Initialisera kameran och slå sedan på den igen. [Mer information]