Pregledavanje fotografija

  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Kontrolnom tipkom odaberite sliku.