Tipka Brisanje

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
Slike je također moguće izbrisati preko izbornika pomoću tipke MENU. [Pojedinosti]
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Tipka (brisanje) željeni mod na kontrolnoj tipki


Sve u ovoj mapi
Odjednom briše sve slike iz odabrane mape.
Pritisnite [OK] nakon koraka 2.
Višestruke slike
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Postupite na sljedeći način nakon koraka 2.
  1. Odaberite sliku, zatim pritisnite .

Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje znaka .
MENU [OK]
Ova slika
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Odustani
Poništava brisanje.

Prilikom odabira slika možete prelaziti između pojedinačnog i indeksnog prikaza
U indeksnom modu pritisnite tipku (stranu T tipke zuma W/T) da biste se prešli u mod pojedinačnog prikaza, u modu pojedinačnog prikaza pritisnite indeksnu tipku (stranu W) da biste prešli u indeksni mod.
  • Prelazak između indeksnog i moda pojedinačnog prikaza također je moguć u [Zaštita] i [DPOF] načinima.

Napomena
  • U jednostavnom načinu možete odabrati između [1 slika] ili [Sve slike].

Povezana tema