Pomicanje panoramskih slika za prikaz

Dok se prikazuju, panoramske slike možete pomicati pritiskom sredine na kontrolnoj tipki. Pritisnite tipku W (zum) kako biste ponovno prikazali cijelu sliku.
A: Prikaz uvećanog dijela panoramske slike

Upravljačka tipka
Funkcija
na kontrolnoj tipki
Reprodukcija slika jedne za drugom/pauziranje
/// na kontrolnoj tipki
Pomicanje slika
Tipka W (zum)
Prikazuje cijelu sliku

  • Panoramske slike snimljene drugim fotoaparatom prilikom reprodukcije se možda neće ispravno pomicati.