»PlayMemories Home« (Windows)

Niže se nalaze primjeri funkcija dostupnih kad koristite »PlayMemories Home«.
  • »PlayMemories Home« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih s kamerom za prikaz na računalu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na [Import].

  • Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.

  • Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.

  • Možete ispraviti greške na fotografijama (korekcija crvenih očiju, i sl.) i promijeniti datum i vrijeme snimanja.

  • Možete prenijeti sliku na medijski servis. (Potrebna je veza s Internetom.) (Expanded Feature)

  • Za podrobnije informacije vidjeti (PlayMemories Home Help Guide).

Expanded Feature
Sa softverom »PlayMemories Home (Lite Version)« dostupne su osnovne funkcije kao što je prebacivanje slika na računalo i njihovo prikazivanje po datumu snimanja u kalendarskom prikazu itd. Kako biste iskoristili prednost različitih funkcija »PlayMemories Home«, spojite se na Internet i instalirajte »Expanded Feature«.
Napomena
  • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Ako slike reproducirate na Mac računalu, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac računalu.