Instalacija »PlayMemories Home« (sustava Windows)

 1. U fotoaparat umetnite dostatno napunjenu baterijsku jedinicu.

 1. Uključite fotoaparat i računalo, pa odgovarajućim USB kabelom spojite fotoaparat na računalo (isporučeno) (A).

 1. [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) [PMHOME] i dvaput kliknite [PMHOME.EXE].

 1. Nastavite s instalacijom slijedeći upute na zaslonu.

Kad se instalacija dovrši pokreće se »PlayMemories Home« (Lite Version).
 • Na računalu se prikazuje zaslon s vodičem za instalaciju značajke »Expanded Feature« softvera »PlayMemories Home«. Nastavite s instalacijom slijedeći upute na zaslonu.

 • Za instalaciju značajke »Expanded Feature« trebate biti spojeni na Internet. Ako program započnete bez instalacije ovih značajki, prikazat će se vodič za instalaciju ako kliknete na funkciju koja se može koristiti samo sa značajkom »Expanded Feature«.

 • Za pojedinosti o softveru »PlayMemories Home« pogledajte (PlayMemories Home Help Guide) ili sljedeću stranicu s podrškom PlayMemories Home (samo engleski):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Napomene
 • Prijavite se kao administrator.

 • Podesite MENU [Postavke] [Glavne postavke] [LUN postavke] na [Više].

 • Podesite MENU [Postavke] [Glavne postavke] [USB povezivanje] na [Mass Storage].

 • Možda ćete trebati ponovo pokrenuti računalo. Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na zaslonu.

 • DirectX može biti instaliran ovisno o okruženju sustava računala.

 • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Ako slike reproducirate na Mac računalu, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac računalu.

 • Ako je softver »PlayMemories Home« već instaliran na vaše računalo, spojite fotoaparat na računalo i registrirajte ga na »PlayMemories Home«. Aktiviraju se dostupne funkcije.

 • Ako je softver »PMB (Picture Motion Browser)« već instaliran na vaše računalo, »PlayMemories Home« će pisati preko nje i instalirati se. Možda će neke »PMB« funkcije postati nedostupne.

Pokretanje »PlayMemories Home« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home) na radnoj površini.

 • Za pristup »PlayMemories Home« programu iz izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

Pristup na »PlayMemories Home Help Guide« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home Help Guide) na radnoj površini.

 • Za pristup »PlayMemories Home Help Guide« programu iz izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].