Povezivanje fotoaparata na računalo

  1. U fotoaparat umetnite dostatno napunjenu baterijsku jedinicu.

  1. Uključite računalo, zatim pritisnite tipku za reprodukciju .

  1. Spojite fotoaparat sa svojim računalom pomoći namijenjenog USB kabela (A).

Povezana tema