Prebacivanje slika na računalo

»PlayMemories Home« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Podrobnije informacije o »PlayMemories Home« funkcijama naći ćete u »PlayMemories Home Help Guide«.
  • Podesite MENU [Postavke] [Glavne postavke] [USB povezivanje] na [Mass Storage].

Kopiranje slika na Windows računalo bez korištenja softvera »PlayMemories Home«

Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] [OK] [DCIM] ili [MP_ROOT] presnimite željene slike na računalo.

Kopiranje slika na Mac računalo bez korištenja softvera »PlayMemories Home«

Spojite fotoaparat na Mac računalo. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini mapu u koju se kopiraju slike. Zatim slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.