Před prvním použitím

Děkujeme vám, že jste zakoupili tento přehrávač Walkman.

Tato Uživatelská příručka popisuje postup při přenosu hudby do přehrávače Walkman a používání různých funkcí. V dokumentu Uživatelská příručka lze vyhledávat potřebné informace.
Než začnete přehrávač Walkman používat, přečtěte si část „Důležité informace“, která obsahuje důležité informace o používání přehrávače Walkman. Chcete-li si ji přečíst, klikněte na položku „Důležité informace“ na postranním panelu v levé části okna prohlížeče.
Tištěné příručky dodávané s přehrávačem Walkman, například „Stručná příručka“, obsahují také důležité informace.
Informace o webových stránkách zákaznické podpory naleznete v části [Detaily].

Názvy modelů uvedené v dokumentu Uživatelská příručka

Podle země nebo oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

Operační systém Windows a aplikace Windows Media Player

V počítači musí být nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista (*1) (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7 (*1) (Service Pack 1 nebo novější) a musí být nainstalována verze Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista) nebo 12 (Windows 7).
Podrobné informace o používání a podpoře aplikace Windows Media Player naleznete v informacích o aplikaci Windows Media Player na následující webové stránce:
(*1) [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

Nabíjení baterie

V době nákupu nemusí být baterie nabitá. Postup nabíjení baterie naleznete v části [Detaily].