Videoiden kuvaaminen


DSC-WX70:
  1. Paina ON/OFF (virta) -painiketta.


DSC-TX66:
  1. Siirry kuvaustilaan laskemalla objektiivinsuojus alas.

  1. Aloita tallennus koskettamalla (Videopainike).

  1. Lopeta tallennus koskettamalla (Videopainike) uudelleen.

Huomautuksia
  • Objektiivin (vain DSC-WX70) ja vivun toimintaääni tallentuu, kun zoomaustoimintoa käytetään videokuvauksen aikana.

  • Jatkuva tallennus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan kameran oletusasetuksilla ja kun lämpötila on noin 25°C.

  • Kun videon tallennus on lopetettu, voit aloittaa tallennuksen uudelleen koskettamalla (Videopainike) uudelleen. Tallennus saattaa pysähtyä kameran suojaamiseksi ympäristön lämpötilan mukaan.

Liittyvä aihe