Älykäs automaattinen

Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
 1. Aseta kamera kuvaustilaan.

 1. (Kuvaustapa) (Älykäs automaattinen)

 1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Luova valokuvaus (vain DSC-TX66)

Luova valokuvaus on tila, jossa voit käyttää kameraa intuitiivisesti käyttämällä epätavallista ruutunäyttöä. Kun kuvaustilaksi on asetettu (Älykäs automaattinen) tai (Paras automaattisäätö), voit muuttaa asetuksia helposti ja ottaa kuvia.
 1. Kosketa (Kuvaustapa) (Älykäs automaattinen).

 1. Kosketa (Valokuv. luov. aset.).

 1. Kosketa haluamaasi kohdetta näytössä.


(Kirkkaus)
Säätää kirkkautta.
(Väri)
Säätää väriä.
(Eloisuus)
Säätää värikylläisyyttä.
(Kuvatehoste)
Ottaa valokuvan, jolla on alkuperäinen pinta, halutun tehosteen mukaan.
[AUTO]/[OFF]
[Valokuv. luov. aset.] -asetukset palaavat oletusarvoihin.
 • Kun (Kirkkaus)-, (Väri)- ja (Eloisuus) -asetuksia muutetaan, [AUTO] näkyy näytössä. Kun (Kuvatehoste) -asetuksia muutetaan, [OFF] näkyy.


 1. Muuta asetuksia koskettamalla näytön asteikkoa tai kohdetta.

 • Voit yhdistää eräitä asetuksia toistamalla vaiheet 3 ja 4.

 1. Valokuvauksen aikana: Ota kuva suljinpainikkeella.
  Videokuvauksen aikana: Aloita tallennus koskettamalla (Videopainike).

Huomautuksia
 • Kun kuvataan videoita [Valokuv. luov. aset.] -tilassa, et voi muuttaa asetuksia kuvauksen aikana.

 • Jos kameran tilaksi vaihdetaan [Älykäs automaattinen] tai kamera sammutetaan, muutetut asetukset palaavat oletusasetuksiin.

 • Jos asetetaan [Valokuv. luov. aset.], kun kuvataan [Paras automaattisäätö] -tilassa, kuvia ei voi kerrostaa.

Valotuksen tunnistus

Valotuksen tunnistus toimii Älykäs automaattinen ‑tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.

Automaattisten kuvaustilojen ominaisuudet

Paras automaattisäätö -tilassa kamera ottaa parempilaatuisen kuvan kuin Älykäs automaattinen -tilassa. Kamera ottaa myös useita kuvia tunnistetun valotuksen perusteella ja luo sitten niistä yhdistelmän (kerrostuskuvaus).
Ohjelmoitava automaattinen -tilassa voit muuttaa erilaisia kuvausasetuksia kuten valkotasapainoa tai ISO-asetuksia.

Kuvaustapa
Milloin käytetään
Tärkeimmät rajoitetut toiminnot
(Älykäs automaattinen)
 • Käytä, kun haluat, että kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa muutamia kuvia jatkuvasti.

Pakotettu salama
(Paras automaattisäätö)
 • Käytä, kun otat kuvia vaikeissa olosuhteissa kuten vähässä tai vastavalossa.

 • Käytä, kun haluat ottaa parempilaatuisen kuvan kuin (Älykäs automaattinen) -tilassa.

Jatkuva kuvaus, hymysuljin
(Ohjelmoitava autom.)
 • Käytä tätä, kun haluat kuvata käyttäen mukautettuja kuvausasetuksia, jolloin valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.

Valotuksen tunnistus

Huomautuksia
 • [Älykäs automaattinen] -tilassa et välttämättä pysty kuvaamaan terävästi vähässä tai vastavalossa.

 • [Paras automaattisäätö] -tilassa kuvan tallentaminen kestää hetken, koska kamera kerrostaa kuvat.

Liittyvä aihe