Taustan epätarkkuus

Voit ottaa kuvan käyttäen kuvankäsittelyä niin, että kohde erottuu hyvin taustasta.
  1. Aseta kamera kuvaustilaan.

  1. (Kuvaustapa) (Taustan epätarkkuus)

  1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Taustan epäterävyyden intensiteetin säätövihjeitä
Muuta taustan epätarkkuustehosteen voimakkuutta valitsemalla ennen kuvausta MENU [Epätarkkuustehoste] [Matala], [Keskisuuri] tai [Korkea].
Vihjeitä taustan epätarkennukseen

Kohteen ja taustan sijainti

Jos otetaan kuva, jossa kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan, kuten kuvassa, tausta voi olla epäterävä. Kuvaa näytössä ilmoitetulla suositetulla kuvausetäisyydellä.
Kohde on riittävän kaukana taustasta
Kohde ja tausta ovat liian lähellä toisiaan

Zoomauskerroin ja kohteen sijainti

Kun kuvataan kukkaa tai pientä kohdetta läheltä, käännä W/T (zoom) -vipu W-puolelle. Kun kuvataan ihmisiä, siirry pienen matkan päähän kohteesta ja käännä W/T (zoom) -vipu T-puolelle.
  • Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen helpommin, käytä kameran seurantatarkennustoimintoa. [Tietoja]

Huomautuksia
  • Pidä kuvattaessa kamera paikallaan tärinän vähentämiseksi.

  • Jos tehokas epätarkkuus ei ole mahdollista, kokeile seuraavia vaiheita:

  • Käännä W/T (zoom) -vipu T-puolelle.

  • Lähesty kohdetta, kunnes olet suositellulla kuvausetäisyydellä.

  • Erota kohde taustasta.

  • Kosketa aluetta sen tarkennuksen säätämiseksi.

Liittyvä aihe