Seurantatarkennus

Kamera seuraa kohdetta ja säätää tarkennusta automaattisesti, vaikka kohde liikkuisi (Seurantatarkennus).
  • Peruuta seurantatarkennus koskettamalla .

Kasvojen seuraaminen
Jos käytetään seurantatarkennustoimintoa, kun kasvontunnistustoiminto on aktivoitu, voit valita kasvot, jotka asetetaan etusijalle, ja rekisteröidä ne kameraan. Vaikka rekisteröidyt kasvot katoaisivat näytöstä, kamera tarkentaa niihin, kun ne ilmestyvät uudelleen näyttöön.
  • Kun tietyt kasvot on rekisteröity kameran muistiin ja käytetään hymysuljintoimintoa, kamera etsii vain kyseisten kasvojen hymyä.

Huomautuksia
  • Seurantatarkennustoiminto ei ole käytettävissä, kun käytetään muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.

  • Seurantatarkennus peruutetaan automaattisesti, jos kohde katoaa näytöstä tai jos sitä ei voi seurata. Jos seurantatarkennuksen kohteena ovat kuitenkin tietyt kasvot, kamera jatkaa kasvojen seuraamista, vaikka ne katoaisivat näytöltä.

Liittyvä aihe