MENU-kohteiden käyttö (kuvaus)

Voit näyttää ja valita helposti kuvauksen aikana toiminnot, joita voidaan käyttää näkyvissä olevassa näytössä.
  1. Paina ON/OFF (virta) -painiketta.

  1. Näytä MENU-näyttö koskettamalla MENU-kuvaketta.

MENU-kohdassa yleensä näkyvät 4 valikkokohdetta eivät näy MENU-näytössä.
  1. Kosketa MENU haluttu tila