Elokuvakuvauskoht.

Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia, kun kamera on videotilassa.
  1. (Kuvaustapa) (Elokuvamuoto)

  1. MENU (Elokuvakuvauskoht.) haluttu tila


(Älykäs automaattinen)
Säätää asetuksen automaattisesti. [Tietoja]

(Kamera-asetuksen valinta)
Voit kuvata videoita käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia. [Tietoja]

Valotuksen tunnistus

Valotuksen tunnistus toimii Älykäs automaattinen ‑tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.
Liittyvä aihe