Salamavalo

  1. (Salamavalo) haluttu tila

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

(Auto)
Välähtää, kun kuvataan hämärässä tai vastavalossa.

(Päällä)
Salama toimii aina.

(Hidas täsmäys)
Salama toimii aina.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.

(Pois)
Salama ei toimi.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
  • Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

  • Valitse valotusohjelmassa (Liike-epäteräv. vähennys) tai (Suuri herkkyys). ([Salamavalo]-asetuksena on [Pois].)

Huomautuksia
  • Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

  • Salaman latauksen aikana näkyy .

  • Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.

  • Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen. (vain DSC-WX70)

Liittyvä aihe