Itselaukaisin

  1. (Itselaukaisin) haluttu tila

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

(Pois)
Itselaukaisinta ei käytetä.

(10 s)
Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta koskettamalla .

(2 s)
Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen.

(Omakuva, yksi henkilö)
Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan.
Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.

(Omakuva, kaksi henkilöä)

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yömuotokuva)- tai (Yövalotus) -tilassa.
Kameran tärinän vähentämiseksi aseta itselaukaisimeen 2 sekunnin viive ja tue käsivarret kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.

Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

Suuntaa objektiivi itseäsi päin niin, että näytössä näkyy valittu määrä kasvoja. Suljin toimii automaattisesti. Älä siirrä kameraa äänimerkin kuulumisen jälkeen.
  • Voit ottaa kuvan myös painamalla suljinpainiketta tämän toimenpiteen aikana.

Liittyvä aihe