Jatkuvan kuv. asetukset

Kamera ottaa enintään 10 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.
  1. MENU (Jatkuvan kuv. asetukset) haluttu tila


(Pois)
Tallentaa yhden kuvan.

(Suuri)
Ottaa 2 – enintään 10 peräkkäistä kuvaa.

(Pieni)

Huomautuksia
  • [Salamavalo]-asetuksena on [Pois].

  • Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on 10 kuvaa.

  • Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli on pidempi.

  • [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV] säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.

  • Kun [Jatkuvan kuv. asetukset] -arvoksi on valittu [Suuri] tai [Pieni], ISO-arvoksi voidaan valita enintään ISO800.

  • Sisäiseen muistiin tallennettaessa asetetaan kuvakooksi [VGA].

  • Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

  • Hitailla suljinnopeuksilla sekunnin aikana otettavien kuvien määrä voi pienentyä.

Liittyvä aihe