Valotuksen tunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa sitten kuvan. Kun liike tunnistetaan, ISO-herkkyyttä lisätään liikkeen mukaan kohteen epäterävyyden vähentämiseksi. Kun kamera on Älykäs automaattinen -tilassa, voit valita [Lisäasetukset]-tilan, jossa kamera ottaa automaattisesti kaksi kuvaa.
Valotuksen tunnistus -tilassa näytössä näkyvän kuvakkeen sijainti vaihtelee sen mukaan, tunnistaako kamera valotuksen tai olosuhteet. Jos kamera tunnistaa valotuksen, kuvakkeet ja oppaat kuten (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva), (Yövalotus), (Muotokuva taustavalolla), (Taustavalo), (Maisema), (Makro), (Lähitarkennus) (vain DSC-TX66), (Kohdevalo) tai (Hämärä valo) näytetään ensimmäisellä rivillä. Jos kamera tunnistaa tilanteen, kuvakkeet, kuten (Jalusta) tai (Siirrä), näkyvät toisella rivillä. Kamera saattaa tunnistaa sekä valotuksen että tilanteen tai vain toisen niistä.

 1. (Kuvaustapa) (Älykäs automaattinen)

 1. MENU (Valotuksen tunnistus) haluttu tila


(Auto)
Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin ja ottaa kuvan.

(Lisäasetukset)
Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin. Kun kamera tunnistaa valinnan (Yövalotus), (Yömuotokuva), (Taustavalo) tai (Muotokuva taustavalolla), se muuttaa automaattisesti asetusta ja ottaa toisen kuvan.
 • Jos kuvataan 2 kuvaa peräkkäin, -kuvakkeen +-merkki muuttuu vihreäksi.

 • Kun kaksi kuvaa on otettu, ne näytetään vierekkäin heti kuvauksen jälkeen.

 • Kun [Suljet. silmien esto] näkyy, 2 kuvaa otetaan automaattisesti ja kuva, jossa silmät ovat auki, valitaan automaattisesti. [Tietoja]


Huomautuksia
 • Valotuksen tunnistustoiminto ei toimi, kun kuvataan käyttäen muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.

 • Seurantatarkennustilassa ei tunnisteta toimintoja (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva) tai (Muotokuva taustavalolla).

 • Käytettävissä olevat salama-asetukset ovat [Auto] ja [Pois].

 • Tilanteen mukaan näitä valotuksia ei välttämättä tunnisteta.

 • Jos ympäristön tärinä siirtyy kameraan, kun olosuhteet (Jalusta) ja (Yövalotus) tunnistetaan samaan aikaan, (Jalusta) -olosuhdetta ei välttämättä tunnisteta.

 • Valotusaika on toisinaan pidempi, kun valotukseksi tunnistetaan (Jalusta) ja (Yövalotus) samaan aikaan. Pidä kamera paikoillaan kuvaamisen aikana.

Edistynyt tila

[Lisäasetukset]-tilassa kamera ottaa peräkkäin kaksi kuvaa toisistaan seuraavasti poikkeavilla asetuksilla, kun se tunnistaa (Yövalotus)-, (Yömuotokuva)-, (Taustavalo)- tai (Muotokuva taustavalolla) -valotuksen, joista tulee helposti epäteräviä. Voit valita haluamasi kuvan kahdesta otetusta kuvasta.


Ensimmäinen kuva*
Toinen kuva
Kuvaa Hidas suljin -tilassa
Kuvaa lisäämällä herkkyyttä ja vähentämällä tärinää
Kuvaa Hidas suljin -tilassa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee
Kuvaa lisäämällä herkkyyttä käyttäen kasvoja oppaana ja vähentämällä tärinää
Kuvaa Hidas suljin -tilassa
Kuvaa käyttäen vieläkin pidempää valotusaikaa lisäämättä herkkyyttä
Kuvaa salaman kanssa
Kuvaa säätäen taustan kirkkautta ja kontrastia
Kuvaa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee
Kuvaa säätäen kasvojen ja taustan kirkkautta sekä kontrastia

* Kun [Salamavalo]-asetuksena on [Auto].
Suljettujen silmien esto -toiminto
[Lisäasetukset]-tilassa kamera ottaa automaattisesti kaksi kuvaa peräkkäin*, kun se tunnistaa (Muotokuva)- tai (Lapsi) -tilan. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa automaattisesti kuvan, jossa silmät eivät ole kiinni. Jos silmät ovat kiinni molemmissa kuvissa, ilmoitus ”Suljetut silmät havaittu” tulee näkyviin.
* paitsi kun salama välähtää/jos valotusaika on pitkä.
Liittyvä aihe