Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)

Dok snimate videozapis možete snimati fotografije. Fotoaparat nastavlja snimati videozapis čak i ako snimate fotografije.
  1. Dodirnite (Tipka za snim. videozapisa) na zaslonu za početak snimanja videozapisa.

  1. Pritisnite okidač.

Snima se fotografija.
  • Na zaslonu se pojavljuje broj fotografija koje se mogu snimiti (A) kad gumb okidača pritisnete dopola.

  1. Ponovo dodirnite (Tipka za snim. videozapisa) za prekid snimanja.

Napomene
  • Bljeskalica nije dostupna za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa.

  • Veličina fotografije koja se može snimiti tijekom snimanja videozapisa razlikuje se ovisno o veličini videozapisa. Pojedinosti potražite u »Veličina slike(Dual Rec)«. [Pojedinosti]

  • Možda će se snimiti i zvuk rada gumba okidača.

  • Kad se funkcija snimanja osmijeha postavi na [Uključeno], okidač se automatski otpušta svaki put kad fotoaparat prepozna lice koje se smije.

  • Kad je fotoaparat [Na čekanj.] u snimanju videozapisa, ne možete koristiti [Snimanje osmjeha].

  • Ako kapacitet memorijske kartice nije dostatan ili ste već snimili maksimalan broj slika, na zaslonu se pojavljuje . Ova ikona znači da ne možete snimati više fotografija.