Defokusiranje pozadine

Omogućuje vam snimanje slike s obradom slike tako da se objekt ističe ispred pozadine.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. (Način snimanja) (Defokusiranje pozadine)

  1. Pritisnite okidač.

Savjeti za podešavanje intenziteta defokusiranja pozadine
Prije snimanja dodirnite MENU [Efekt defokusir.] [Niska], [Srednja] ili [Visoka] kako biste promijenili intenzitet efekta defokusiranja pozadine.
Savjeti za defokusiranje pozadine

Položaj objekta i pozadine

Ako snimate objekt kojem je pozadina udaljena, kako je prikazano na slici, pozadina se može defokusirati. Snimajte s preporučene udaljenosti snimanja naznačene na zaslonu.
Objekt je dovoljno udaljen od pozadine
Objekt i pozadina su preblizu

Skala uvećanja i položaj objekta

Kad izbliza snimate cvijet i mali objekt, okrenite polugu W/T (zum) na stranu W. Za snimanje osoba odmaknite se od objekta i pogurajte polugu W/T (zum) na stranu T.
  • Kako biste lakše fokusirali na objekt, koristite funkciju fotoaparata Praćenje fokusa. [Pojedinosti]

Napomene
  • Pri snimanju fotoaparat držite mirno kako biste smanjili trešnju.

  • Ako ne možete učinkovito defokusirati, pokušajte sa sljedećim koracima:

  • Pomaknite polugu W/T (zum) na stranu T.

  • Približite se objektu dok ne dođete na preporučenu udaljenost snimanja.

  • Odvojite objekt od pozadine.

  • Dodirnite mjesto kako biste mu podesili fokus.

Povezana tema