Praćenje fokusa

Fotoaparat prati predmet i automatski podešava izoštravanje čak i ako se predmet kreće (Praćenje fokusa).
  • Dodirnite za poništenje praćenja izoštravanja.

Praćenje lica
Ako koristite funkciju praćenja fokusa dok je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, možete odabrati lice kojem će se dati prioritet i registrirati to lice u fotoaparatu. Čak i ako registrirano lice nestane s zaslona, kad se ponovo pojavi na njemu, fotoaparat se fokusira na njega.
  • Kad se navedeno lice registrira u memoriju fotoaparata i koristite funkciju Snimanje osmijeha, fotoaparat traži osmijeh samo tog lica.

Napomene
  • Kad koristite funkcije zuma izuzev optičkog zuma, funkcija praćenja fokusa nije dostupna.

  • Praćenje fokusa automatski će se poništiti kada objekt nestane sa zaslona ili se ne može pratiti. Ipak, ako je cilj praćenja fokusa određeno lice, fotoaparat nastavlja pratiti to lice čak i ako ono nestane sa zaslona.

Povezana tema