Efekat ilustracije

Kad odaberete [Ilustracija] u Efektu slike, postavite razinu efekta.
  1. (Efekat ilustracije) željeni način(Nizak)
Dodaje slabi, srednji ili jaki Efekt ilustracije.
(Srednji)

(Visok)

Povezana tema