EV

Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do +2,0 EV.
  1. MENU (EV)

Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će prikazane na lijevoj strani zaslona.
  1. Dodirnite / za podešavanje ekspozicije [OK].

Ekspoziciju također možete podesiti dodirom na na traci za podešavanje i povlačenjem ulijevo ili udesno.
Podešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
A: Preeksponiranost (prevelika količina svjetlosti)
B: Ispravna ekspozicija
C: Podeksponiranost (premala količina svjetlosti)
  • Kad je snimljena slika preeksponirana, podesite [EV] prema minus strani.

  • Kad je snimljena slika podeksponirana, podesite [EV] prema plus strani.

Napomena
  • Kod snimanja u pretjerano svijetlim ili tamnim uvjetima, ili kod uporabe bljeskalice, podešavanje ekspozicije možda neće imati učinka.

Povezana tema