Prepoznavanje scena

Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike. Kad se fotoaparat postavi na način Inteligentno automatsko, možete odabrati način [Napredno] u kojem fotoaparat automatski snima dvije slike.
U Prepoznavanju scena, položaj ikone prikazane na zaslonu je različit ovisno o tome prepoznaje li fotoaparat scenu ili stanje. Ako fotoaparat prepoznaje scenu, na prvom se retku prikazuju ikone i vodiči kao što su (Portret), (Beba), (Noćni portret), (Noćna scena), (Pozad. osvjetljen Portret), (Pozadinsko osvjetljenje), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Blisko izoštravanje) (samo DSC-TX66), (Reflektor) ili (Slabo svjetlo). Ako fotoaparat prepoznaje uvjet, na drugom se retku prikazuju ikone kao što su (Stativ) ili (Pokret). Fotoaparat može prepoznati scenu i uvjet, ili samo jedno.

 1. (Način snimanja) (Inteligentno automatsko)

 1. MENU (Prepoznavanje scena) željeni način


(Autom.)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.

(Napredno)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke. Kad fotoaparat prepozna (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku.
 • Kad uzastopno snimite 2 slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu.

 • Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge.

 • Kad je na zaslonu prikazano [Smanj. zatvar. očiju], automatski se snimaju 2 slike i automatski odabire slika s otvorenim očima. [Pojedinosti]


Napomene
 • Funkcija Prepoznavanja scene ne funkcionira kad slike snimate s funkcijama zuma izuzev optičkog zuma.

 • U načinu praćenja fokusa, (Portret), (Beba), (Noćni portret) ili (Pozad. osvjetljen Portret) nisu prepoznati.

 • Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].

 • U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

 • Ako okolina uzrokuje prijenos vibracija na fotoaparat kad se istovremeno prepoznaju uvjeti  (Stativ) i (Noćna scena), uvjet  (Stativ) se možda neće prepoznati.

 • Ponekad rezultat može biti povećanje vremena ekspozicije kad se istovremeno prepoznaju (Stativ) i (Noćna scena). Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.

Napredni mod

U načinu [Napredno], fotoaparat snima dvije slike zaredom s različitim postavkama kad prepozna scene (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret) koje su podložne zamućenju. Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.


Prva slika*
Druga slika
Snimanje s polaganom sinkronizacijom
Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
Snimanje s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
Snimanje s polaganom sinkronizacijom
Snimanje s još većim vremenom ekspozicije bez povećanja osjetljivosti
Snimanje s bljeskalicom
Snimanje s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i kontrastom
Snimanje s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine

* [Bljeskalica] je postavljena na [Autom.].
Što je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
Kad se postavi na [Napredno], fotoaparat automatski snima dvije slike zaredom* kad prepozna (Portret) ili (Beba). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, pojavit će se poruka »Otkriven treptaj«.
* osim kad bljeskalica bljesne/kod male brzine zatvarača.
Povezana tema