Vodič kroz fotoaparat

Fotoaparat je opremljen ugrađenim uputama za korištenje. To vam omogućuje da prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
Odabranu funkciju možete koristiti nakon što pročitate vodič.
  1. Dodirnite MENU.

  1. Dodirnite (Vodič kroz fotoaparat).

  1. Dodirnite željenu stavku izbornika MENU.

Prikazuje se objašnjenje za željenu stavku.
  1. Povucite zaslona kako biste vidjeli sažetak, vodič za rad i pojedinosti.

  • Kad odaberete [Koristi ovu funkciju], fotoaparat se automatski prebacuje na odabrani način rada.

  • Ako dodirnete (Vodič kroz fotoaparat) kad se zaslon MENU ne prikazuje, vodič možete pretraživati pomoću ključnih riječi ili ikona.

  1. Kako biste napustili [Vodič kroz fotoaparat], dodirnite .