Potek delovanja za prenos vsebine v napravo »WALKMAN«

Različno vsebino, ki je shranjena v računalniku, lahko predvajate z napravo »WALKMAN.« Prenesite vsebino v napravo »WALKMAN« na katerega od naslednjih načinov.

Prenos glasbe/videoposnetkov/fotografij/poddaj s programom Media Go

Za prenos glasbe s CD-jev ipd. v napravo »WALKMAN« lahko uporabite Media Go. Tudi videoposnetke/fotografije/poddaje, ki jih upravljate s programom Media Go lahko prenesete v »WALKMAN«. Če ste za upravljanje glasbe že uporabili storitev iTunes itd., lahko s programom Media Go prenesete glasbo v napravo »WALKMAN«.
Za podrobnosti o uporabi programa Media Go glejte naslednje teme.
  • Uvoz glasbe s CD-jev s programom Media Go [Detajli]

  • Prenos vsebine s programom Media Go [Detajli]

Prenos glasbe/videoposnetkov/fotografij/poddaj po sistemu povleci in spusti s programom Windows Raziskovalec

Glasbo/videoposnetke/fotografije/poddaje, ki so shranjeni v računalniku, lahko prenesete, tako da jih povlecete in spustite v programu Windows Raziskovalec.
Za navodila o uporabi programa Windows Raziskovalec glejte [Detajli].
Namig
  • Za natančne informacije o uvažanju vsebine glejte Pomoč za ustrezno programsko opremo.

  • Za podrobnosti o podprtih formatih datotek glejte [Detajli].

  • Če želite prenesti vsebino, ki uporablja tehnologijo upravljanja digitalnih pravic za Windows Media (»WM-DRM«), uporabite Windows Media Player. Vsebine »WM-DRM« v nekaterih državah/regijah ni na voljo.

Opomba
  • Naprave »WALKMAN« ne pustite dlje časa povezane s prenosnim računalnikom, ki ni priključen v napajanje, saj lahko naprava »WALKMAN« izprazni baterijo računalnika.

  • Preden računalnik vklopite ali vnovič zaženete, izključite napravo »WALKMAN« iz računalnika.

  • Komercialni DVD-ji in plošče Blu-ray so avtorsko zaščiteni in jih ni mogoče prenesti v napravo »WALKMAN«.

  • S programom Media Go ni mogoče prenesti vsebine »WM-DRM« iz programa Windows Media Player v napravo »WALKMAN«.