Povezava naprave »WALKMAN« z računalnikom (samo NWZ-S763BT/S764BT)

Napravi »WALKMAN« sta priložena kabel za polnjenje in kabel Micro USB. »WALKMAN« napolnite, tako da ga povežete z delujočim računalnikom, kot kaže naslednja slika.
  1. Kabel Micro USB (priloženo)

Vključite vtič USB v računalnik, vtič kabla Micro USB pa v kabel za polnjenje.
  1. Kabel za polnjenje (priloženo)

Priključite vtič v priključek WM-PORT.
Namig
  • Med polnjenjem naprave »WALKMAN« lahko hkrati napolnite slušalke Bluetooth (priloženo) [Detajli].