Uporaba menija Domov

Meni Domov je začetna točka vseh aplikacij, kot je iskanje skladb, spreminjanje nastavitev itd.
Meni Domov odprete, tako da pritisnete in držite gumb BACK/HOME na napravi »WALKMAN«.
  1. Gumb BACK/HOME

  1. 5-smerni gumb


V meniju Domov lahko s 5-smernim gumbom izberete želeni element na zaslonu.
  • Gumb ///: izberete element.

  • Gumb : potrdite element.


V tem priročniku so navodila za uporabo menija Domov opisana, kot sledi.
Primer:
V meniju Domov izberite [Music] [Album] želeni album želeno skladbo.
  1. Pritisnite in držite gumb BACK/HOME.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite [Music], nato pritisnite gumb in potrdite.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite [Album], nato pritisnite gumb in potrdite.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite album, nato pritisnite gumb in potrdite.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite skladbo, nato pritisnite gumb in potrdite.

Za vrnitev v meni Domov med izvajanjem funkcije

Pritisnite in držite gumb BACK/HOME.

Za vrnitev na prejšnji zaslon med izvajanjem funkcije

Pritisnite gumb BACK/HOME.
Sorodne teme