Uvoz glasbe s CD-jev s programom Media Go

Media Go lahko uporabite za kopiranje (rip) glasbe s CD-jev. Upoštevajte naslednja navodila, če želite kopirati skladbe s CD-ja v računalnik.
Namig
  • Za podrobnosti o uporabi programa Media Go glejte Pomoč za Media Go.

  1. Zaženite Media Go in vstavite zvočni CD.

Media Go zazna CD in prikaže okno s podatki o CD-ju. Ko program Media Go najde informacije o CD-ju (naslov CD-ja, ime skladbe ali izvajalca itd.), jih prikaže v oknu.
  1. Kliknite [Rip CD] ().

Počakajte, da se uvozijo vse skladbe.
Namig
  • Priporočena datotečna formata za kopiranje CD-jev sta AAC (.mp4) in MP3 (.mp3). Glasbo lahko učinkovito prenesete v »WALKMAN«.

  • Media Go poišče informacije o CD-ju v spletni zbirki podatkov. V zbirki podatkov morda nekaterih informacij o CD-jih ne bo na voljo. Če informacije o vašem CD-ju manjkajo, jih lahko dodate po uvozu. Za informacije o dodajanju in urejanju podatkov o CD-ju glejte Pomoč za Media Go.

Opomba
  • Uvožene skladbe smete uporabljati samo v zasebne namene. Če želite uporabljati skladbe na drug način, morate dobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic.

Sorodne teme