Opombe o polnjenju baterije (samo NWZ-S763BT/S764BT)

  • Če slušalk Bluetooth dlje časa ne uporabljate, bo morda začel utripati (rdeči) pokazatelj, ko boste priključili kabel Micro USB (priloženo) za polnjenje slušalk Bluetooth. V tem primeru ne izključite kabla Micro USB iz slušalk Bluetooth, ampak počakajte, da zasveti (rdeči) pokazatelj.

  • Če poskusite napolniti baterijo, ko so slušalke Bluetooth vklopljene, se bodo samodejno izklopile. Slušalk Bluetooth med polnjenjem ni mogoče vklopiti.

  • Slušalke Bluetooth lahko polnite tudi z adapterjem za izmenični tok (ni priložen). Za podrobnosti o razpoložljivih adapterjih glejte spletno stran za podporo strankam [Detajli].

  • Baterijo polnite pri temperaturi med 5 °C in 35 °C. Če poskusite polniti baterijo pri temperaturi okolja zunaj tega obsega, se lahko (rdeči) pokazatelj izklopi, tudi če polnjenje še ni končano.

  • Če računalnik preklopi v stanje mirovanja, ko so povezane slušalke Bluetooth, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo. Pred polnjenjem preverite nastavitve računalnika. (Rdeči) pokazatelj bo samodejno ugasnil, tudi če računalnik preklopi v stanje mirovanja. V tem primeru znova napolnite slušalke Bluetooth.

  • Uporabite le priloženi kabel Micro USB in ga vključite neposredno v računalnik. Če ga povežete posredno, na primer v USB zvezdišče, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo.