Brskanje po glasbenem zaslonu in uporaba zaslona

Zaslon za predvajanje glasbe

  1. Območje informacij

  1. Številka trenutne skladbe/skupno število skladb za predvajanje (*1)

  1. Pretečeni čas/skupni čas (*1) (*2)

  1. Vrstica napredka (*1) (*2)

  1. Ikone za funkcije Play Mode [Detajli], Playback Range [Detajli], Equalizer [Detajli], VPT (Surround) [Detajli], Ponovi A–B [Detajli], Display Lyrics [Detajli] (*1)

  1. Ime skladbe

  1. Ime izvajalca

  1. Naslov albuma

(*1) Ti elementi po nekaj sekundah izginejo.
(*2) Med predvajanjem skladbe s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR), se lahko pokazatelja pretečenega časa in vrstice napredka spreminjata in ne kažeta točne vrednosti.

Možnosti zaslona za predvajanja glasbe


Če želite (pokazatelj na zaslonu)
Naredite to
Predvajati ()/zaustaviti () (*1)
Pritisnite gumb .
Hitro previti naprej ()/
hitro previti nazaj ()
Pritisnite in držite gumb /.
Najti začetek prejšnje (ali trenutne) skladbe ()/
najti začetek naslednje skladbe ()
Pritisnite gumb /.
Brskati po naslovnicah albumov in izbrati album (*2)
Pritisnite gumb /.
Dodati skladbo na seznamu zaznamkov
Pritisnite in držite gumb .
Vrniti se na zaslon s seznamom
Pritisnite gumb BACK/HOME.

(*1) Če med premorom nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba na napravi »WALKMAN«, ta samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
(*2) Po naslovnicah albumov lahko brskate le, če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Off] [Detajli].

Zaslon z glasbenim seznamom

Spodaj so prikazani primeri zaslonov z glasbenimi seznami. Ko se prikaže kazalo, lahko kazalko pomikate z gumbom /.

Zaslon s seznamom skladb

  1. Kazalo

Prikažejo se začetnice imen skladb in albumov itd. v območju seznama.

Zaslon s seznamom albumov

Namig
  • Obliko zaslona z albumi lahko spremenite, tako da bo prikazana samo naslovnica albuma [Detajli].

Sorodne teme