Spreminjanje vrstnega reda skladb na seznamu zaznamkov

Vrstni red skladb na seznamu zaznamkov lahko spremenite.
  1. V meniju Domov izberite [Music] [Bookmark] želeni seznam zaznamkov.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Edit Song Order].

  1. Pritisnite gumb / in izberite skladbo, nato pritisnite gumb .

Na levi strani izbrane skladbe se prikaže dvojna puščica.
  1. Pritisnite gumb /, da premaknete skladbo na želeno lokacijo.

  1. Pritisnite gumb , da določite lokacijo za skladbo.

  1. Ponovite postopek od 4. do 6. koraka in uredite skladbe po želji.

  1. Ko zaključite, pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon seznama zaznamkov.

Sorodne teme