Odstranjevanje skladb s seznama zaznamkov


S seznama zaznamkov lahko odstranite eno skladbo ali vse.

Odstranjevanje skladbe s seznama zaznamkov

  1. V meniju Domov izberite [Music] [Bookmark] želeni seznam zaznamkov želeno skladbo.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Remove from Bookmark].

Odstranjevanje vseh skladb s seznama zaznamkov

  1. V meniju Domov izberite [Music] [Bookmark] želeni seznam zaznamkov.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Clear Bookmark List] [Yes].

Sorodne teme