Analiziranje skladb v napravi »WALKMAN«

Če za prenos skladb uporabite kateri koli program razen Media Go in jih želite poslušati s funkcijo »SensMe™ Channels«, jih analizirajte z napravo »WALKMAN«.
  1. V meniju Domov izberite [SensMe™ Channels].

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Updating Channels].

Vaš »WALKMAN« začne analizirati skladbe.

Če želite končati analiziranje

Z gumbom BACK/HOME končate analiziranje. Vse dotlej analizirane skladbe boste lahko predvajali s funkcijo »SensMe™ Channels«.
Opomba
  • »WALKMAN« analizira vse skladbe hkrati. Skladb ni mogoče analizirati posamezno.

  • Rezultati analize v napravi »WALKMAN«, programski opremi in drugih napravah se lahko razlikujejo.

  • Če se med analizo sproži alarm [Detajli], se postopek analize ustavi. Dotlej analizirane skladbe boste lahko predvajali s funkcijo »SensMe™ Channels«.