Uporaba menija možnosti »SensMe™ Channels«


Meni možnosti »SensMe™ Channels« odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu »SensMe™ Channels«. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu »SensMe™ Channels«