Poslušanje kanalov »Channels«

Skladbe v kanalih »Channels« lahko razvrstite po zvrsti, SensMe™, obdobju itd.
 1. V meniju Domov izberite [Music Unlimited].

 1. Izberite [Channels].

Prikaže se zaslon [Channels].
 1. Ime kanala

 1. Ime kategorije

 1. Izberite želeni kanal.

Skladbe v izbranem kanalu se začnejo predvajati.
 1. Pretečeni čas

 1. Skupni čas

 1. Naslov posnetka

 1. Ime izvajalca

 1. Ime albuma

Namig
 • Kanalom »Channels« lahko dodajate svoje vtise, tako da med poslušanjem označite skladbe z [Like] (Všeč mi je) ali [Dislike] (Ni mi všeč). Za podrobnosti glejte poglavje »O oznakah [Like]/[Dislike]« [Detajli].

 • Preskočite lahko na naslednjo skladbo.

Opomba
 • Ta funkcija ne omogoča iskanja želene skladbe.

 • Če je med prenosom kanala prišlo do napak, se bosta prikazala sporočilo o napaki in , kanala pa ne bo mogoče predvajati. Znova sinhronizirajte kanal.

Razpoložljive možnosti na zaslonu za predvajanje »Channels«


Če želite
Naredite to
Predvajati ()/zaustaviti ()
Pritisnite gumb .
Skočiti na naslednjo skladbo (*1)
Pritisnite gumb .

(*1) Ne omogoča preskoka na prejšnjo skladbo.

O možnostih v meniju »Channels«

Na voljo so naslednji elementi menija z možnostmi. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].

O oznakah [Like]/[Dislike]

Med poslušanjem kanalov »Channels« lahko skladbo glede na vaš vtis označite z [Like] (Všeč mi je) ali [Dislike] (Ni mi všeč). Vaša izbira bo veljala tako za funkcijo »Channels« kot za »kanal Favorites«.
Opomba
 • Ta funkcija ne deluje v »kanalu Favorites«.

Namig
 • Izbrana oznaka [Like]/[Dislike] bo uveljavljena in bo prilagodila kanale »Channels«, ko boste napravo naslednjič sinhronizirali s programom Music Unlimited Transfer.

O »kanalu Favorites«

Skladbe v »kanalu Favorites« so razvrščene glede na oznako [Like] (tudi skladbe, ki ste jih označili v drugih napravah).
Opomba
 • Skladb v »kanalu Favorites« ni mogoče označiti z [Like]/[Dislike].