Predvajanje videoposnetkov [Videos]

Če želite predvajati videoposnetek, izberite [Videos] v meniju Domov.
 1. V meniju Domov izberite [Videos].

 1. Izberite želeni način iskanja in nato izbirajte želene elemente, dokler se ne prikaže seznam videoposnetkov, na katerem izberite želeni videoposnetek.

Namig
 • Porabo energije lahko zmanjšate in omogočite daljšo življenjsko dobo baterije, če za nastavitev [On-Hold Display] izberete [No] [Detajli].

 • Videoposnetke na seznamu lahko razvrstite po datumu prenosa ali naslovu videoposnetka [Detajli].

 • Za sličice videodatotek lahko uporabite datoteke JPEG. Ko odprete seznam videoposnetkov, bodo v napravi »WALKMAN« prikazane sličice videodatotek. Sličice ustvarite v računalniku, pri tem pa upoštevajte naslednja pravila:

 • Slikovna datoteka sličice mora biti v formatu JPEG.

 • Velikost slike mora biti 160 točk vodoravno × 120 točk navpično.

 • Ime datoteke mora biti enako imenu videodatoteke in imeti pripono ».jpg«.

 • Sličica in videodatoteka morata biti shranjeni v isti mapi v napravi »WALKMAN«.

 • »WALKMAN« lahko predvaja videodatoteke velikosti največ 720 × 480 točk. Za podrobnosti glejte poglavje [Detajli].

 • Videoposnetki se predvajajo posamič in se ne ponavljajo.

Opomba
 • Med predvajanjem videoposnetkov nastavitev [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] ali [Dynamic Normalizer] ne velja.

Sorodne teme