Brskanje po zaslonu videoposnetkov in uporaba zaslona

»WALKMAN« predvaja videoposnetke ležeče.
  1. Območje informacij

  1. Skupni čas

  1. Vrstica napredka

  1. Pretečeni čas

Ti pokazatelji čez nekaj časa izginejo.

Možnosti zaslona za predvajanje videoposnetkov

Ko »WALKMAN« predvaja videoposnetek v ležeči usmeritvi, gumbi / in / zamenjajo svoje funkcije.

Če želite (pokazatelj na zaslonu)
Naredite to
Predvajati ()/zaustaviti () (*1)
Pritisnite gumb .
Hitro previti naprej ()/hitro previti nazaj ()
  • Pritisnite gumb /. (*2)

  • Pritisnite in držite gumb /. (*3)

Pomakniti se na prejšnjo sceno (*4) ali poglavje ()/pomakniti se na naslednjo sceno (*4) ali poglavje ()
Pritisnite gumb (prejšnji)/ (naslednji).
Malo previti naprej/malo previti nazaj
Med premorom pritisnite gumb /.
Vrniti se na zaslon s seznamom
Pritisnite gumb BACK/HOME.

(*1) Če med premorom nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba na napravi »WALKMAN«, ta samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
(*2) Na voljo so 3 hitrosti previjanja naprej, med katerimi preklapljate z gumbom ( (× 10), (× 30), (× 100)). Na voljo so tudi 3 hitrosti previjanja nazaj, med katerimi preklapljate z gumbom ( (× 10), (× 30), (× 100)). Z gumbom prekinete izbrano funkcijo in preklopite na običajno predvajanje.
(*3) Hitrost previjanja naprej/nazaj lahko spreminjate tudi med premorom, vendar je hitrost odvisna od dolžine videoposnetka.
(*4) Če videoposnetek ne vsebuje poglavij, se položaj predvajanja naprej/nazaj pomika v 5-minutnih intervalih.
Sorodne teme