Brskanje po scenah [Scene Scroll]

Sličice lahko uporabite kot pomoč pri izbiri scene ali poglavja, ki ga želite predvajati.
  1. Na zaslonu za predvajanje videoposnetkov pritisnite gumb OPTION/PWR OFF.

  1. Izberite [Scene Scroll].

  1. Z gumbom / se pomikate po slikah.

  1. Nastavitev intervala scen

Nastavite lahko interval, v katerem se scene prikažejo kot sličice.
Z gumbom / izberite želeni interval, in sicer [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min], [5 Min] ali [Chapter]. (Če videoposnetek vsebuje poglavja, se prikaže [Chapter].)
  1. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb , da zaženete predvajanje.

Preklic brskanja

Pritisnite gumb BACK/HOME.