Uporaba menija možnosti videoposnetkov


Meni možnosti videoposnetkov odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na seznamu videoposnetkov ali zaslonu za predvajanje videoposnetkov. Nato z gumboma / brskate po meniju možnosti. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu s seznamom videoposnetkov

Možnosti na zaslonu za predvajanje videoposnetkov