Brisanje poddaj


Izbrišete lahko epizodo, poddajo ali vse prenesene poddaje.

Brisanje trenutno predvajane epizode

 1. Na zaslonu za predvajanje epizode pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete This Episode] [Yes].

Brisanje epizode na seznamu epizod

 1. Na seznamu epizod pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete Episode].

 1. Izberite epizodo, ki jo želite izbrisati [Yes].

 1. Ponovite 3. korak, če želite izbrisati tudi druge epizode.

 1. Pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon s seznamom epizod.

Brisanje poddaje

Z naslednjimi dejanji izbrišete vse epizode poddaje ali samo poddajo.
 1. Na zaslonu [Podcast List] pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete Podcast].

 1. Izberite poddajo, ki jo želite izbrisati [Yes].

 1. Ponovite 3. korak, če želite izbrisati tudi druge poddaje.

 1. Pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon [Podcast List].

Brisanje vseh poddaj

S tem dejanjem izbrišete vse epizode in poddaje.
 1. Na zaslonu [Podcast List] pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete All Podcasts] [Yes].