Uporaba menija možnosti fotografij


Meni možnosti fotografij odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na seznamu map s fotografijami ali zaslonu za prikaz fotografij. Nato z gumboma / brskate po meniju možnosti. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu s seznamom map fotografij/fotografij

Možnosti na zaslonu za prikaz fotografij