Brskanje po zaslonu FM radia in uporaba zaslona

Na zaslonu FM radia lahko izberete želeno frekvenco ali želeno prednastavljeno številko.
  1. Frekvenca

  1. Prednastavljena številka

Možnosti zaslona [FM Radio]


Če želite
Naredite to
Izbrati prejšnjo/naslednjo frekvenco
Pritisnite gumb /.
Izbrati prejšnjo/naslednjo postajo, ki omogoča sprejem (*1)
Pritisnite in držite gumb /.
Izbrati prejšnjo/naslednjo prednastavljeno številko (*2)
Pritisnite gumb /.

(*1) Če je občutljivost previsoka, za nastavitev [Scan Sensitivity] izberite [Low] [Detajli].
(*2) Prednastavljene številke ni možno izbrati, če niste shranili nobene prednastavljene postaje. Postaje, ki omogočajo sprejem, prednastavite z možnostjo [Auto Preset] [Detajli] ali ročno [Detajli].
Sorodne teme