Samodejno prednastavljanje postaj [Auto Preset]

Samodejno lahko prednastavite (največ 30) postaj, ki omogočajo sprejem v vašem območju, tako da izberete [Auto Preset].
  1. Na zaslonu [FM Radio] pritisnite gumb OPTION/PWR OFF.

  1. Izberite [Auto Preset] [Yes].

Sprejete postaje bodo prednastavljene in razvrščene od nizke do visoke frekvence.
Namig
  • Če »WALKMAN« zaradi visoke občutljivosti sprejema mnogo neželenih postaj, za nastavitev [Scan Sensitivity] izberite [Low] [Detajli].

Opomba
  • Če se med izvajanjem funkcije [Auto Preset] sproži alarm, bo funkcija preklicana.