Brisanje prednastavljenih postaj [Delete from Preset]

  1. Na zaslonu [FM Radio] izberite prednastavljeno številko, ki jo želite izbrisati.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Delete from Preset].