Ustvarjanje zvočnih posnetkov

Zvok lahko posnamete z vgrajenim mikrofonom [Detajli] in nato posnete zvočne datoteke predvajate. Datoteke se posnamejo v formatu MP3.
Opomba
 • Če nastavitev [Set Date-Time] ni natančna, datumska mapa morda ne bo pravilno poimenovana. Pred snemanjem nastavite trenutni datum in čas [Detajli].

 • Med snemanjem ne morete poslušati zvoka iz slušalk.

 • Snemanje zvoka ni možno, ko je v napravi »WALKMAN« vzpostavljena povezava Bluetooth.

 1. V meniju Domov izberite [Voice Recording].

 1. Pritisnite gumb .

Snemanje se začne.
 1. (med snemanjem), (med premorom)

 1. Ime mape

Imena map so samodejno poimenovana v obliki »llll-mm-dd« (leto–mesec–dan). Če isti dan ustvarite več map, bo elementu »dd« v imenu mape dodana številka mape (od 2 do 999).
 1. Ime datoteke

Imena datotek so samodejno poimenovana v obliki »VR -nnn-hhmm« (VR–serijska številka–ure in minute).
 1. Kodek/bitna hitrost

 1. Pretečeni čas

 1. Razpoložljivi preostali čas

Razpoložljivi preostali čas se ne prikaže, če je daljši od 1.000 ur.
 1. Znova pritisnite gumb , da ustavite snemanje.

Namig
 • Izberete lahko kakovost snemanja (bitna hitrost) [Detajli].

 • Če želite snemati v novo mapo, med premorom snemanja pritisnite gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu [Voice Recording] in izberite [New Folder] v meniju možnosti. Naslednji posnetek bo poslan v novo mapo.

Opomba
 • Če preimenujete datoteke v mapah [RECORD] in [VOICE] v računalniku ali če premaknete datoteke, ki ste jih uvozili v računalnik, nazaj v mapo [RECORD] ali [VOICE], jih morda ne bo možno predvajati z napravo »WALKMAN«.

 • Za največje število posnetih datotek in map glejte [Detajli].