Uporaba menija možnosti zvočnih posnetkov


Meni možnosti zvočnih posnetkov odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu za snemanje zvoka. Meni možnosti zvočnih posnetkov lahko odprete tudi na seznamu map/datotek zvočnih posnetkov ali na zaslonu za predvajanje zvočnih posnetkov. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, na katerem ga odprete. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu [Voice Recording]

Možnosti na zaslonu s seznamom datotek zvočnih posnetkov

Možnosti na zaslonu s seznamom map z datotekami zvočnih posnetkov

Možnosti na zaslonu za predvajanje datotek zvočnih posnetkov