Priprava na komunikacijo Bluetooth (povezovanje v par)

Kaj je povezovanje v par?

Avdionaprave Bluetooth morate pred uporabo »povezati v par«. Ko avdionaprave Bluetooth povežete v par, vam tega ni več treba storiti, razen v naslednjih primerih:
 • Če povezavo avdionaprave Bluetooth v par po popravilu ipd. izbrišete iz naprave »WALKMAN«.

 • Če poskusite v par povezati dodatne avdionaprave Bluetooth, v napravi »WALKMAN« pa je že povezanih v par 20 naprav. »WALKMAN« lahko v par povežete z največ 20 avdionapravami Bluetooth – če jih želite v par povezati več, najprej izbrišite neuporabljene avdionaprave Bluetooth in povežite v par druge naprave [Detajli].

 • Če se povezava v par z napravo »WALKMAN« v avdionapravi Bluetooth izbriše.

 • Če ponastavite vse nastavitve v napravi »WALKMAN« [Detajli], bodo vse povezane avdionaprave Bluetooth izbrisane iz naprave »WALKMAN«. Povezave s slušalkami Bluetooth (samo NWZ-S763BT/S764BT) pa ni mogoče izbrisati.

Povezovanje naprave »WALKMAN« v par z avdionapravami Bluetooth

Opomba
 • Način povezovanja v par je odvisen od tega, ali pošiljate ali prejemate datoteko. Če prejemate datoteko, glejte [Detajli]. Če pošiljate datoteko, glejte [Detajli].

 1. »WALKMAN« in avdionaprava Bluetooth smeta biti oddaljena največ 1 meter.

 1. Vklopite avdionapravo Bluetooth in jo nastavite za povezovanje v par.

 • Za podrobnosti o nastavitvi avdionaprave Bluetooth glejte ustrezne priročnike, ki so priloženi avdionapravi Bluetooth.

 1. V meniju Domov izberite [Bluetooth] [Add Device (Pairing)].

 • Prikaže se zaslon, ki vas obvesti o postopku povezovanja v par. Tudi v napravi »WALKMAN« se prikaže stanje povezovanja s pokazateljem za Bluetooth [Detajli].

 1. Izberite želeno avdionapravo Bluetooth.

 • Morda bo trajalo nekaj časa, preden bo avdionaprava Bluetooth prikazana.

 • Ko se prikaže zaslon za vnos gesla (*1), z gumbi / izberite številko in z gumbi / premikate kazalko. Po vnosu gesla ga z gumbom potrdite.

(*1) Za izraz »geslo« se uporablja tudi »koda za prijavo«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »ključ za prijavo«. Za podrobnosti o vnosu gesla v avdionaprave Bluetooth glejte ustrezne priročnike.
 • Ko se povezovanje v par zaključi, se vzpostavi povezava Bluetooth s povezano avdionapravo Bluetooth.

Preklic postopka povezave v par

Z gumbom BACK/HOME prekličete povezovanje v par. Ko se prikaže [Canceling the connection...], se funkcija Bluetooth izklopi in znova se prikaže zaslon iz 3. koraka.

Če se povezava v par ne dokonča

Če »WALKMAN« ni uspel vzpostaviti povezave v par, se prikaže [No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.] in znova se prikaže zaslon iz 3. koraka. Če želite dokončati povezavo v par, ponovite postopek iz 3. koraka.

Namig
 • Ko si »WALKMAN« in avdionaprava Bluetooth izmenjata gesli, se povezovanje v par nadaljuje. Po končani povezavi v par se samodejno vzpostavi povezava Bluetooth. Poslušate lahko zvok iz avdionaprave Bluetooth [Detajli].

 • Ko sta »WALKMAN« in avdionaprava Bluetooth povezana v par, lahko vzpostavita povezavo Bluetooth brez povezovanja v par.

 • »WALKMAN« se lahko povezuje v par le z eno napravo naenkrat. Če želite povezati v par dodatne naprave, ponovite postopek od 1. koraka dalje.

 • Če je za več naprav prikazano isto ime, preverite naslov BD želene naprave. Za podrobnosti o naslovih BD avdionaprav Bluetooth glejte ustrezne priročnike.

Opomba
 • Ko »WALKMAN« začne povezovanje v par, se predvajanje skladbe samodejno ustavi.

 • Med povezovanjem v par naprave »WALKMAN« ni mogoče upravljati.

 • Čez nekaj trenutkov se prikaže zaslon za vnos gesla. Če zaslon izgine, preden vnesete geslo, ponovite postopek od 3. koraka dalje.

 • Če naprave »WALKMAN« med povezovanjem v par nekaj časa ne uporabljate, se postopek samodejno prekine. V tem primeru ponovite postopek iz 3. koraka.