Prekinitev avdiopovezave Bluetooth [Disconnect Audio Device]

Avdiopovezavo Bluetooth lahko prekinete. Po prekinitvi avdiopovezave Bluetooth se funkcija Bluetooth izklopi.
  1. V meniju Domov izberite [Bluetooth] [Disconnect Audio Device].

Opomba
  • Funkcija Bluetooth se izklopi tudi v naslednjih primerih.

  • Če pritisnite in držite gumb OPTION/PWR OFF.

  • Če se baterija naprave »WALKMAN« izprazni.

  • Če izklopite napravo »WALKMAN«.

  • Če povežete »WALKMAN« z računalnikom.